Category: 6+ Days China Tours from Tianjin Port

6-Day Beijing Xian Private Tour from Tianjin Cruise Port

6 Days Beijing Xian Tour from Tianjin Xingang Port

Tour Code: BTG-TJT-031
Duration: 6 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian

6-Day Beijing Xian Luoyang Private Tour from Tianjin Cruise Port

6 Days Beijing Xian Luoyang Tour from Tianjin Port

Tour Code: BTG-TJT-055
Duration: 11 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Luoyang

6-Day Beijing Shanghai Private Tour from Tianjin Cruise Port

6 Days Beijing Shanghai Tour from Tianjin Cruise Port

Tour Code: BTG-TJT-032
Duration: 6 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Shanghai

8-Day Golden Triangle Private Tour from Tianjin Cruise Port

8 Days China Tour from Tianjin Cruise Port

Tour Code: BTG-TJT-025
Duration: 8 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Shanghai

11-Day China Dream Private Tour from Tianjin Port

Longji Terrace Fields, Guilin

Tour Code: BTG-TJT-030
Duration: 11 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Guilin, Yangshuo, Longsheng, Shanghai

11-Day China Full Experience Private Tour with Yangtze Cruise from Tianjin Port

Three-Gorge Dam, Yichang

Tour Code: BTG-TJT-026
Duration: 11 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Yangtze River, Shanghai

11-Day China Idyllic Private Tour from Tianjin Cruise Port

Tour Code: BTG-TJT-027
Duration: 11 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Guilin, Yangshuo, Longsheng, Shanghai

14-Day Shangri-la Private Tour from Tianjin Cruise Port

14 Days China Tour from Tianjin Port

Tour Code: BTG-TJT-034
Duration: 14 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Kunming, Lijiang, Shangri-la, Shanghai

15-Day Silk Road Private Adventure from Tianjin Cruise Port

Silk Road, China

Tour Code: BTG-TJT-033
Duration: 15 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai

16-Day China Memory Private Tour with Yangtze Cruise & Tibet from Tianjin Port

The Potala Palace, Lhasa

Tour Code: BTG-TJT-028
Duration: 16 Days
Starting Date: You Choose
Destinations: Beijing, Xian, Lhasa, Yangtze River, Shanghai